De auteur behoudt het recht om niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpen en daarvan de inhoud, de volledigheid en kwaliteit van de informatie die verstrekt wordt. Schuldeisen die te maken hebben met schade die veroorzaakt is door de verstrekte informatie die incomleet of incorrect is zullen daarom verworpen worden. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en zonder verplichtingen. Delen van de pagina’s of de hele publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreidt, verandert of geheel of deels worden verwijdert door auteur zonder dat appart aan te hoeven geven.

 

Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de informatie waar links op de website naar verwijzen, tenzij de auteur zich volledig bewust is van de illegale informatie waar naar werwezen wordt en de auteur er iets aan kan doen om te voorkomen dat bezoekers van de website deze pagina’s te zien krijgt. Als er schade volgd uit informatie die daar gepresenteerd wordt, kan alleen de auteur van die paginas aansprakelijk gesteld worden, niet de auteur die naar die paginas verwijst. Verder is de auteur niet aansprakelijk te houden voor informatie en berichten die geplaatst worden, op discussion boards, guest books of mailing lists die geleverd worden op de website,  door bezoekers van de website.

 

Copyright

De auteur heeft niet de bedoeling gehad om copyrighted materiaal voor de publicatie te gebruiken , zo niet mogelijk, om het copyright aan te geven van het betreffende object. Het copyright van al het materiaal, gecreerd door de auteur,  is van kracht. Het copieeren van of het gebruik maken  van materiaal zoals diagrammen, geluidmateriaal of tekst is verboden zonder de toestemming van de auteur.

 

Privacy

Als het moment zich voordoet om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren, is het invoeren van deze gegevens geheel vrijblijvend. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan- mits technisch toegestaan en mogelijk- zonder de specificatie van enige persoonlijke data of onder de specificatie van anoniem of met het gebruik van een alias. Het gebruik van gepubliceerde adressen, telefoonnummers of fax nummers en e-mail adressen voor marketing doeleinden is verboden. Overtreders die ongevraagde spam berichten sturen zullen gestraft worden.

 

Juridisch

Deze disclaimer moet gezien worden als onderdeel van de internet publicatie waarvan gereffereerd is. Als delen of idividuele stukken van deze verklaring niet juridisch correct zijn, blijft de inhoud van de andere stukken onaangetast en van kracht.